Molde kunstforening

Trenger vi kunsten?

Ja, vi trenger den til å forstå andres meninger og tolkninger. Vi trenger kunsten fordi den gir oss en frihet til å tenke og fantasere. Vi trenger kunsten fordi den er vakker og spennende.

Molde Kunstforening ble stiftet 26.augugst 1946 og er en av Norges eldste kunstforeninger. MK driver utstillings- og gallerivirksomhet. Molde kunstforening har ikke egne lokaler men samarbeider med Romsdalsmuseet for gjennomføring av kunstutstillinger flere ganger i året.

Faste utstillinger har blitt:

Den årlige Medlemsutstillingen i cafe/foaje/undervisningsrom på Krona

Juleutstillingen i rom for skiftende utstillinger på Krona.

Molde Kunstforening tar foreløpig ikke i mot flere søknader på utstillingsplass. Det vil bli annonsert på nettsiden når vi åpner for søknader.

Bilder av utstillingslokal

Bli medlem

MEDLEMSFORDELER

• Gratis adgang til felles arrangement med Romsdalsmuseet.

• Gratis adgang til arrangement i regi av Molde Kunstforening.

• Delta på arrangement eksklusivt for medlemmer.

• Tilbud om kurs i ulike teknikker. Prisavslag til medlemmer.

• Tilbud til å delta på juryert utstilling en gang pr år.

• Alle medlemmer som deltar på årsmøtet er med i trekningen av et kunstverk av verdi inntil kr 5 000,-

Kontingent for enkeltmedlemmer pr. år er kr. 250,- og for familiemedlemskap kr. 350,-

Kontingenten innbetales til Bankkonto: 3980 07 14455. Husk å oppgi navn og at det gjelder medlemskap. For at vi skal kunne sende ut medlems e-post til deg: Sendt oss e-post om din innbetaling og medlemskaps ønske på moldekunstforening@gmail.com

Takk for at du vil bli medlem!

Siste nytt

FRAGMENTER – salgsutstilling med Roy Andreas Dahl

19.11.2022–15.01.2023. Velkommen til utstillingsåpning lørdag 19.11.22 kl.12.00. Dette er en salgsutstilling med 47 verk. Roy Andreas Dahl er en av Nordvestlandets mest kjente og anerkjente bildekunstnere.Han er født i Langevåg i Sula kommune hvor han også bor og arbeider. Fylkets særegnenatur med høye fjell og dype daler, hav og himmel er presist fanget i bildene …

Historie

Molde Kunstforening eide en verdifull kunstsamling som var et resultat av frivillig innsats i nær 75 år. Foreningen ønsket at kunstsamlingen for fremtiden skulle være synlig for Moldes befolkning. Det var da naturlig at Romsdalsmuseet overtok den del av kunstsamlingen som hadde lokal tilhørighet. Mens den resterende samlingen ble gitt til Molde kommune og Molde kulturskole. Vilkår for overdragelsen var at kunstsamlingen skal være synlig for publikum. Romsdalsmuseet leier ut enkelte av kunstverkene fra samlingen, blant annet til Hustad fengsel. Molde kommune sine verker kan ses i Rådhuset og Molde kulturskole stiler ut sine verker i sitt bygg.

Moldes første kunstforening levde fra 1885 til 1889. Det neste forsøket kom omkring 1911, men også den døde hen etter noen år. I gjenreisningsbyen Molde ble det gjort nok et forsøk i 1946. I 2021 feiret Molde kunstforening 75-års jubileum.

Ønsket om å stifte en kunstforening i Molde kom opp under krigen. På grunn av forbud mot å holde møter kom foreningen først i gang i 1946.

Bjarne Løken ble foreningens første formann, et verv han og Ivar Brekke byttet på å ha. Det første utstillingslokale var i en krigsbrakke. Deretter hadde foreningen tilhold på Schistadloftet, for så å flytte til toppetasjen i Molde sparebanks nye flotte lokaler i Storgata. I 1984 overtok foreningen lokalene i Fannestrandvegen 5.

Etter noen år økte Kommunen husleien i lokalet så mye at foreningen ikke lengre så det forsvarlig å bli værende i Fannestrandvegen, og foreningen har stått uten fast lokale siden da. Etter mye iherdig jobbing fikk det daværende styret til et godt og solid samarbeidet med Romsdalsmuseet Krona.