Historie

Molde Kunstforening eide en verdifull kunstsamling som var et resultat av frivillig innsats i nær 75 år. Foreningen ønsket at kunstsamlingen for fremtiden skulle være synlig for Moldes befolkning. Det var da naturlig at Romsdalsmuseet overtok den del av kunstsamlingen som hadde lokal tilhørighet. Mens den resterende samlingen ble gitt til Molde kommune og Molde kulturskole. Vilkår for overdragelsen var at kunstsamlingen skal være synlig for publikum. Romsdalsmuseet leier ut enkelte av kunstverkene fra samlingen, blant annet til Hustad fengsel. Molde kommune sine verker kan ses i Rådhuset og Molde kulturskole stiler ut sine verker i sitt bygg.

Moldes første kunstforening levde fra 1885 til 1889. Det neste forsøket kom omkring 1911, men også den døde hen etter noen år. I gjenreisningsbyen Molde ble det gjort nok et forsøk i 1946. I 2021 feiret Molde kunstforening 75-års jubileum.

Ønsket om å stifte en kunstforening i Molde kom opp under krigen. På grunn av forbud mot å holde møter kom foreningen først i gang i 1946.

Bjarne Løken ble foreningens første formann, et verv han og Ivar Brekke byttet på å ha. Det første utstillingslokale var i en krigsbrakke. Deretter hadde foreningen tilhold på Schistadloftet, for så å flytte til toppetasjen i Molde sparebanks nye flotte lokaler i Storgata. I 1984 overtok foreningen lokalene i Fannestrandvegen 5.

Etter noen år økte Kommunen husleien i lokalet så mye at foreningen ikke lengre så det forsvarlig å bli værende i Fannestrandvegen, og foreningen har stått uten fast lokale siden da. Etter mye iherdig jobbing fikk det daværende styret til et godt og solid samarbeidet med Romsdalsmuseet Krona.